BCD Kod Çözücü ile İki Bilginin Gösterilmesi

BCD Kod Çözücü ile İki Bilginin Gösterilmesi

BCD Kod Çözücü devresinde görüldüğü gibi bir tek 7447 BCD kod çözücü entegresi ile girişteki iki farklı bilgiyi gösterebiliriz. Transistorlu multivibratörün A çıkışı 0 iken B çıkışı l’dir. D C B A girişlerine bağlı üç konumlu kapıların çıkışı yüksek empedans olur.Bu anda T2 transistörü de kesimdedir. A çıkışı 0 olduğu için Di C1 B! Al girişlerine bağlı olan Uç konumlu kapılar açılır ve bu uçlardaki giriş bilgisi kod çözücüye ulaşır. Buna bağlı olarak Tl transistörü iletimdedir ve Disp-l’in anot gerilimini sağlar. Giriş bilgisi bu display’de görülür. Multivibratör konum değiştirip A çıkışı I, B çıkışı 0 olduğu zaman, D C B A girişlerine bağlı üç konumlu kapılar, açılarak bu uçlardaki giriş bilgisini kod çözücüye ulaştırırlar. Tl transistörü kesimdedir ve Disp-1 sönüktür. A çıkışı 1 olduğu için T2 transistörü iletimdedir. Anot gerilimi sağlandığı için Disp-2 yanıktır. Dİ C1 B1 Al uçlarının bağlı olduğu üç konumlu kapıların çıkışları yüksek empedans durumundadır. D C B A giriş uçlarındaki bilgi Disp-2’de görülür.

BCD Kod Çözücü Devre Şeması: