Atom Nedir

Atom Nedir

, maddenin temel parçacıklarından oluşan ve onun bütün özelliklerini taşıyan bileşenidir. Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, bir elektron (eksi yüklü parçacıklar) bulutuyla çevrili yoğun (atomun toplam hacminden 10000 kere daha küçük) bir çekirdekten oluşur. Çekirdekte, elektrik yüklü taşımayan nötronlarla artı yüklü protonlardan meydana gelir, herhangi bir atomda, elektronların sayısına eşit olan protonların sayısı o atomun numarasıdır (veya sayısıdır). Atomlar, aralarında kimyasal bağlar kurarak, molekülleri veya bileşikleri oluşturmak üzere birbirlerinden elektron alıp verebilirler. İzotop iki atom birbirlerinden, sadece nötronlarının sayısı bakımından farklılık gösterir. Radyoaktif atomların çekirdekleri parçalanma eğiliminde olduğu halde, en hafif atomların çekirdekleri birbirleri ile kaynaşabilir; bu iki süreç de, radyoaktifliğin, atom ve hidrojen bombardımanın temeli olan çok büyük bir enerji açığa çıkarır.

Proton: Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik.

Nötron: Yaklaşık olarak proton ağırlığında ve elektrik yüklü olmayan bir atom cisimciği.

Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısı ile nötron sayısının toplamı kütle numarasını verir.

Kütle No= Proton Sayısı + Nötron Sayısı

Atomun çekirdeğinde kaç tane pozitif yük varsa etrafında da o kadar negatif yük olmalı ki atom nötr olsun. Protonlar (+) yüklü, nötronlar yüksüz ve elektronlar (-) yüklü tanecikler olduğuna göre nötr atomlarda proton sayısı daima elektron sayısına eşit olmalıdır. Proton sayısı aynı zamanda çekirdek yükünün bir ifadesidir.

İzotop Atomlar: Atom numaraları aynı kütle numaraları farklı ya da proton sayıları aynı nötron sayıları farklı olan atomlara bir birinin izotopu atomlar denir. İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı olduğu halde fiziksel özellikleri farklıdır.

Allotrop Atomlar : Aynı elementin uzayda farklı şekilde dizilerek farklı geometrik şeklindeki kristallerine allotrop denir. Örneğin grafitle elmas, beyaz fosforla kırmızı fosfor, rombik kükürtle monoklinik kükürt, ozon ile oksijen birbirinin allotropudur. Allotropların fiziksel özellikleri farklı olduğu halde kimyasal özellikleri aynıdır.

İzoton : Nötron sayıları eşit olan atomlara birbirinin izotonu denir.

İzobar: Kütle numaraları aynı atom numaraları farklı olan atomlara İzobar denir. Buda şu anlama gelir atom numaraları farklı olduğundan kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.

İzoelektronik: Elektron sayıları bir birine eşit olan atomlara izoelekronik denir.

Facebook'ta Paylaş Whatsapp'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş Whatsapp'ta Paylaş
Yorumlar

Yorumunuzu Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


Son Yorumlar