Bilim Nedir

Bilim Nedir

Bilim nedir: Türkçe sözlüğü açtığınızda bilimin tanımı şu şekilde yapılmaktadır: Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi veya ilimdir. Bilim, genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi veya belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir. Yasalara uygun ya da deneysel yöntemlerle uygulanmış belirli olgu, konu ya da olay kategorilerine ilişkin bilgileri bir araya getiren tutarlı bütün; ilim. Bilgi dallarında her biri: Fen bilimleri, sosyal bilimleri gibi örneklendirebiliriz.


Bilim, Kimi bilim alanlarını adlandıran bileşik sözcüklerin oluşumunda yer alır: yerbilim, dilbilim, toplumbilim gibi örneklendirilebilir.

Bilim, Ortaçağ’da esin perileri yada bilim ağacı biçiminde temsil edildi. Dürer, Melankoli adlı yapıtında bilimin sınırlarını sanki o zamandan belirlemek istemişti. Klasik dönemden başlayarak Bilim, bir küre, bir pergel, bir cetvel ve kitaplar taşıyan bir kadın olarak temsil edildi.

Bilim felsefesi, XIX. Yüzyılda ortaya çıkan bir felsefe akımıdır. Bu akım, düşünmeye daha fazla tutarlılık kazandırmak; onu, elle tutulur ya da somut gerçeğe daha fazla yaklaştırmak aynı zamanda ona, kapsayıcı bir perspektif açmak amacıyla, felsefi düşünmeyi bilimsel ilerleyişe bağımlı kılmaya yöneldi.

İnsan Bilimleri, insanı ve onun kişisel, kolektif, geçmiş ve şimdiki davranışlarını inceleme nesnesi olarak alan bilim dalıdır.

Bilimi temel olarak şu şekilde sınıflandırabiliriz;

Formel Bilimler: Duyularımızla kavrayamadığımız, zihinsel olarak düşüncede var olduğunu kabul ettiğimiz ilke ve sembolleri konu edinen; genelleme ve tümdengelim yöntemlerini kullanan; Matematik, Mantık…

Doğa Bilimleri: Doğada bulunan nesnelerin (hayvanlar, bitkiler kayalar ve madenler) bilimsel olarak incelenmesi. (Doğa bilimleri, geleneksel olarak doğadaki üç alemekarşılık gelen üç dala ayrılmıştır: zooloji, botanik, jeoloji. Öte yandan paleontoloji, ekoloji fiziksel coğrafya, oşinografi vb. de doğa bilimlerinden sayılır. Doğa bilimlerinde araştırma yapanlara doğabilimci denir. Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi, Jeoloji gibi örneklendirebiliriz.

İnsan Bilimleri: insanı ve onun kişisel, kolektif, geçmiş ve şimdiki davranışlarını inceleme nesnesi olarak alan bilim dalıdır. Tarih, Antropoloji, Psikoloji, Sosyoloji, Siyaset Bilim, Dil Bilim gibi örneklendirebiliriz.

Konu, yöntem ve ulaştıkları sonuçlarına göre;

Rasyonel Bilimler: Akla mantığa dayalı ideal varlığı konu alan bilimler: Matematik, Mantık

Normatif Bilimler: Sonuçlarında yönlendirici kurallara ulaşan bilimler: Hukuk, Mantık, Siyaset Bilim…

Pozitif Bilimler: Konularını deney yöntemi ile araştıran bilimler: Fizik, Kimya, Biyoloji, Psikoloji, Sosyoloji

Yorumlar

Yorumunuzu Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.