Güneş Enerjisi ve Güneş Panelleri Hakkında Bilgi

Güneş Enerjisi ve Güneş Panelleri Hakkında Bilgi

Alternatif enerji kaynaklarından sonsuz enerji kaynağı olarak geçmektedir. Giderek yaygınlaşan ve doğaya zarar vermemesi nedeni ile desteklenen enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi pek çok yerde solar enerji, solar panel, güneş paneli, güneş pili, fotovoltaik gibi kavramlar ile karşımıza çıkıyor. Solar güneş kelimesinin İngilizcedeki karşılığıdır. Kafa karışıklığına hiç gerek yok, Solar Panel ise elektrik üretmek için güneş ışığından yararlanmayı sağlayan araçtır. Fotovoltaik ise güneş pilleri veya dizinleri sayesinde ışık kaynağından, çoğu zaman Güneş’ten, elektrik elde etme yöntemidir. Kavramları öğrendiğimize göre şimdi konuya biraz daha derinlemesine dalalım…

Neden Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretmeli

Bu ihtiyacın artmasındaki en büyük neden sanayileşen toplum ile birlikte hızla artan insan nüfusu daha fazla enerji gereksinime ihtiyaç duyulmasıdır. Tabi bu duruma paralel olarak mevcut kömür, doğal gaz, petrol gibi yakıt rezervlerinin hızla azalması alternatif enerji kaynaklarının arayışını ve kullanımını hızlandırmaktadır. Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında en fazla araştırma yapılan enerji türlerindendir. Gelişmiş ülkelerde elektrik enerjisi elde etmek için güneş enerjisinin uzun yıllardır kullanılmasına rağmen, bu konunun ülkemizde son yıllarda önem kazanmaya başlaması güneş zengini olan ülkemiz için, geç de olsa oldukça sevindirici bir gelişmedir.

Güneş ile Elektrik Üretmenin Avantajları

Sınırsız ve bedava enerji kaynağı olan güneş enerjisini kullanır.
Kullanılması durumunda güneş yörüngesi izleyicileri dışında hareketli, aşınan parçalara sahip değildir.
Uzun kullanım ömrüne sahiptir.
Çevre dostudur; CO2 yaymadığı için yerkürenin ekolojik dengesine olumsuz etkisi yoktur.
Düzenli ve sürekli bakım gerektirmez.
Seri/paralel bağlandığında çıkış güçleri ölçeklenebilir.
Elektrik enerjisinin tüketileceği yere kurulacağı için kablo tesisat maliyeti çok düşüktür.
Çalışması için bir operatöre ihtiyaç duymaz, dolayısıyla işletme maliyeti neredeyse sıfırdır.
Doğal afetlerden etkilenme olasılığı diğer enerji üreten kaynaklara göre çok daha düşüktür.

Facebook'ta Paylaş Whatsapp'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş Whatsapp'ta Paylaş
Yorumlar

Yorumunuzu Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


Son Yorumlar