Helikopter Nasıl Uçar Helikopterler Havada Nasıl Kalır

Helikopter Nasıl Uçar Helikopterler Havada Nasıl Kalır

adı Yunanca helix (sarmal) ve Pte- ron (kanat) sözcüklerine dayanır. Çalışma ilkesiyse şöyledir: Aracın üzerine yerleştirilen düşey ek­senli bir pervaneyle havada tutunma ve yer değiş­tirme. Pervane, aracın istendiğinde havada sabit bir noktada asılı kalmasını ve özellikle düşey doğ­rultuda inip kalkmasını sağlar. Havalanmadan ön­ce pistte hız almak zorunda kalan uçakla kıyaslan­dığında bu uçan araçlar neredeyse bir kuş gibi ye­re inip kalkma üstünlüğüne sahiptir.

Helikopterlerin ilk tasarımlarını Leonardo da Vinci’nin yaptığı görülüyor. Da Vinci insanların bir makine yardımıyla uçabileceklerine inanıyordu. Bu anlamda tasarımlarını da o yap­mıştı. Sonraları 1840’da uçlarından buhar püskür­terek çalışan dönen palalar ilkesi, George Cayley adlı bir İngiliz buluşçu tarafından ortaya atılmıştı. 1877 yılında Milano’da Enrico Forlani’nin yaptığı , insansız olarak havalandı ve uçtu. 1907 yılındaysa ilk pilotlu uçuş gerçekleştirildi. Bu uçuşta pilot, helikopteri yapan Paul Cornu’ydu. Bu Cornu’nun Louis Breguet’le birlikte yaptıkları araştırmaların bir sonucuydu. Ancak bü­tün bu çalışmalara karşın, döner kanatlı (pervaneli) hava taşıtlarına teknik bir merak olarak değil de, girilmesi çok zor bölgelere ulaşabilmek için kullanılan olağanüstü bir araç olarak kabul edil­mesi için 1940’ların sonunu beklemek gereke­cekti. ABD’de Sikorsky tarafından yapılan heli­kopterler çoğalırken, Fransa’da ilk ticari helikop­ter Alouette II, 1956’da piyasaya sürüldü. Gittik­çe yaygınlaşan helikopterler hızlı bir gelişme gös­terdi. 1967’den itibaren, Vietnam Savaşı’yla bir­likte helikopterler bir askeri taşıma ve müdahale aracı olarak benimsendi.

Helikopterler “döner kanatlar” olarak da ad­landırılan pervaneleri yardımıyla havada tutunabilir. Bir ya da birkaç pervaneye asılı olan bu taşıt­larda pervane, döndüğünde havaya karşı taşıtın ağırlığını dengeleyecek ve onu yerden kaldıracak yeterli bir kuvvet oluşturur. Helikopterler itme kuvvetini, havada tutunmalarını sağlayan pervane­den alırlar. Bu amaçla ya pervanenin adımı, ya da pervaneyi döndüren rotorun açısı değiştirilir. Per­vane havada, palalarının eğimi sayesinde tıpkı bir vidanın tahta içinde dönerek ilerlemesi gibi hare­ket eder; palaların eğimi büyüdükçe akışkan için­de dalma hızı yükselir. Pervanenin hücum açısı bü­yük oranda geriye itilen hava üzerinde bir itme kuvveti oluşturacak şekilde ayarlanır.

Döner kanat helikopterin yalnızca yükselme­sini değil, aynı zamanda ilerlemesini de sağlar. Bu birçok biçimde gerçekleşir: pervanenin dön­me hızıyla rotor adımının açıklığı arasında uyum sağlanır; pervanenin dönme eksenine belli bir eğim verilir ya da kuyruk rotoru, helikopteri ken­di çevresinde dönmeye zorlayan ana rotorun do­ğurduğu kuvvet çiftine karşı koyarak, yer deği­şirine ekseninin korunmasını sağlar. İyi düşünül­müş bir karşılık sistemi, uçağınkine benzeyen bir levyeyle bu mekanizmanın işlemesini sağlar.

Facebook'ta Paylaş Whatsapp'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş Whatsapp'ta Paylaş
Yorumlar

Yorumunuzu Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


Son Yorumlar

  • Yasemin Dilan:Faydalı programlar, teşekkürler. usb virüs temizle...
  • melda taptık:blogcu.com da şifremi ve kullanıcı adımı hatırlamı...
  • Hero_emiya:Ben notebookumu açıp temizledim fakat temizleme so...
  • toygar:kapatılan face hesaplarını açan varsa benimle ilet...
  • tolga:1 saatir arıyorum yok regeditten oraya gir buraya ...
  • Emir:Çok teşekkürler...
  • Ayşenur:hiç bir işime yaramadı youtube bu sekilde değilki ...
  • Servet:Merhaba; Ben sam broadcaster pro kullanıcısıyım ...