Teknoloji Nedir

Teknoloji Nedir

Teknoloji Türkçe bir sözlüğü açıp baktığınızda karşınıza şöyle bir şey çıkar. Teknoloji: Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi veya İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümüne verilen addır. Zanaat ve sanayide kullanılan takım ve donanımların tümü olarak özetleyebiliriz.

– Teknoloji Yunanca sanat ve bilmek, kelimelerinin bir araya getirilmesinden türetilmiş bir kelimedir. Teknoloji, insanlık tarihinde bilim ve mühendislikten önce ortaya çıkmıştır.

– Belli bir teknik alanda, bilimsel ilkelere dayanan tutarlı bilgi ve uygulamaların tümü.

– Tekniklere ilişkin genel kurum

– İleri teknoloji, en yeni bilimsel buluş ve uygulamaların kullanıldığı donanım olanakları ve yapısal düzenlemeler.

Teknolojinin Kullanıldığı alanlar:

Uygulamalı Bilim : Kazıbilim, Yapay zekâ, Seramik mühendisliği , Bilgisayarcılık , Elektronik , Enerji , Enerji depolama , Mühendislik jeofiziği , Mühendislik jeolojisi , Çevre teknolojisi , Balıkçılık bilimi , Malzeme bilimi , Mikroteknoloji , Mimarlık , Nanoteknoloji , Nükleer teknoloji , Optik , Parçacık fiziği , Zoografi

Bilgi : İletişim teknolojisi , Grafik tekniği , Bilgi teknolojisi , Müzik teknolojisi , Ses tanıma , Görsel teknolojiler , Sistematik , Bilişim

Endüstri : Yapı , Mali mühendislik , Balıkçılık , Endüstriyel teknoloji , Üretim , Makine , Madencilik

Askeri : Cephane , Bomba , Muharebe mühendisliği , Askeri teknoloji

Ev : Eğitim teknolojisi , , Eviçi teknolojileri , Gıda teknolojisi

Mühendislik : Bilgisayar mühendisliği , Biyomedikal mühendisliği , Biyoteknoloji , Cevher hazırlama mühendisliği , Çevre mühendisliği , Deniz teknolojisi mühendisliği , Elektrik mühendisliği , Elektronik mühendisliği , Elektrik ve elektronik mühendisliği , Elektronik ve haberleşme mühendisliği , Endüstri mühendisliği , Fizik mühendisliği , Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği , Genetik mühendisliği , Gıda mühendisliği , Havacılık ve uzay mühendisliği , İnşaat mühendisliği , İşletme mühendisliği , Jeofizik Mühendisliği , Jeoloji mühendisliği , Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği , Kimya mühendisliği , Kontrol mühendisliği , Makine mühendisliği , Maden mühendisliği , Matematik mühendisliği , Mekatronik mühendisliği , Metalurji ve malzeme mühendisliği , Meteoroloji mühendisliği , Nükleer enerji mühendisliği , Petrol ve doğalgaz mühendisliği , Orman mühendisliği , Otomotiv mühendisliği , Seramik mühendisliği , Ses mühendisliği , Tekstil mühendisliği , Telekomünikasyon mühendisliği , Uçak mühendisliği , Uzay mühendisliği , Üretim mühendisliği , Yazılım mühendisliği , Ziraat mühendisliği

Sağlık / Güvenlik : Biyomedikal , Biyoinformatik , Biyoteknoloji , Kemoinformatik , Yangın önleme mühendisliği , Sağlık bilimi , Medikal teknoloji , Beslenme , Eczacılık , Güvenlik mühendisliği , Hijyen mühendisliği

Ulaşım : Havacılık , Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği , Gemi makineleri işletme mühendisliği , Motorlu taşıtlar , Otomotiv mühendisliği , Uçak mühendisliği , Uzay mühendisliği , Uzay teknolojisi