Atmosferdeki Ozon Deliği Rekor Boyutlara Ulaştı

Atmosferdeki Ozon Deliği Rekor Boyutlara Ulaştı

Ozon tabakasındaki delik 27,2 milyon kilometre kareye ulaştı. Dünyamızın ısısı gitgide artıyor ve zararlı güneş ışınları yeryüzüne kadar geliyor. Ve tabiî ki insan sağlığı bozluyor doğal hayat yok oluyor. Asırlardır paylaşamadığımız tek yaşam alanımız olan dünyamız yok oluyor.

        NASA’nın Aura üzerinde bulunan Ozon Gözleme Aygıtı (OMI)’nin 21 – 30 Eylül tarihleri arasında yaptığı ölçümlere göre, ozon deliğinin 27 milyon kilometreyi geçtiği saptandı. NASA’nın atmosferik bilimcisi Paul Newman, bu genişliğin orta derecede olduğunun dikkate alınmasını istedi. Bu yılın ozon deliği kayıtlarda 5. büyük delik olurken, tüketilen ozon maddesinin miktarı ise 2000 yılındaki en yüksek seviyeden yüzde 3,8 oranında azaldı.

null

        Bugüne kadar görülen en büyük ozon deliği 2006 yılındaki kayıtlara göre, 27,4 milyon kilometre kareydi. Antarktika üzerindeki ozon tabakasında her yıl beliren boşluk, normalde yaklaşık Kuzey Amerika boyutlarına kadar genişliyor. Ozon deliği, eylül sonu ya da ekim başında en büyük haline ulaşıyor. Bu tarihten sonra deliğin alanı azalarak Güney Afrika, Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da içinde yer aldığı güney orta enlemlere doğru yayılıyor. UV radyasyonundaki artış sonucunda bu bölgeler bitki ve hayvan türlerini etkilediği gibi insan sağlığını da potansiyel olarak etkiliyor.

Ozon Tabakası Nedir ?
        Ozon (O3) üç adet Oksijen atomundan oluşan şeffaf bir gazdır. Ozon tabakası ozon gazından oluşan ve atmosferin yukarı seviyelerinde başka bir deyişle yer yüzeyinden 10 -50 km yüksekte bulunan bir tabakadır. Bu tabakanın temel rolü Ultraviyole (UV) ışınları olarak adlandırılan güneşin zararlı ışınlarına karşı bizleri korumaktır. Ozon tabakası yeryüzüne ulaşan bu zararlı ışınlara karşı korumak için bir filtre gibi davranır.

Ozon Deliği Nedir?
        Ozon deliği gerçekten bir delik değildir. Ozon tabakasındaki bir incelmedir. Bu ozon tabakası gittikçe inceliyor anlamındadır. Bunun sebebi bizlerin havaya saldığı kimyasallardır. Bu kimyasallar günlük yaşamımızda kullanırlar ve ozon tabakasına zarar verirler.