Q ve F Klavye Nedir Aralarındaki Farklar Nelerdir

Q ve F Klavye Nedir Aralarındaki Farklar Nelerdir

Klavyelerin bir çok çeşidi mevcuttur. Q klavye diğer bir adıyla QWERTY klavye tüm dünyada yaygın olan İngilizceye göre geliştirilmiş olan klavyedir. F klavye ise Türkçeye uygun olarak geliştirilmiştir. Peki neden Türkçeye uygun olan F klavyeyi değil de İngilizceye uygun olan Q klavye daha yaygın bunun cevabı çok basit bugün hemen hemen kullandığımız tüm programlar İngilizce olarak çıkmakta ve tüm dünyada küresel dil olarak seçilmiş olan İngilizce yaygın olduğundan dünyaya ayak uydurmamız gerekmekte bu yüzden Q klavye kullanmaktayız.

Q klavye

Q klavye ya da QWERTY, özellikle İngilizce konuşulan ülkelerde yaygın olarak kullanılan bilgisayar ve daktilo klavyesidir. Bilindiği üzere Q klavye İngilizce klavye türüdür.Yani klavye üzerindeki harf yerleşimi İngilizce sisteme göre yapılmıştır. Ülkemizde İngilizce konuşup yazmamamıza rağmen Q klavye yaygınlaşmıştır. Fakat F klavye ise tamamen Türkçe bir klavyedir.Yani harf yerleşimi, harf karakterleri ve klavye dizaynı Türkçeye göre yapılmıştır. Q klavye ile F klavyeyi de birbirinden ayıran en büyük özellik budur.

F klavye

Türkçeye en uygun klavye olan F klavye (pek çok kişinin kullandığı gibi Ef klâvye değil, harflerin Türkçe okunuş biçimine göre Fe klavye) uzun çalışmalardan sonra daktilolarda en kolay, en hızlı ve hatasız yazmak amacıyla üretilmişti. Zaten daktilo ile klavye arasında bir bağ kurulabilir yazım dizaynı olarak, üreticiler daha sonra daktilodaki bu dizaynı doğrudan klavyeye aktarmışlardır. Türkçede çok sık kullanılan seslerin karşılığı olan harflerin “F klavye”de kolay ulaşılabilecek yerlere yerleştirildiğini, Türkçedeki harflerin kullanılma oranları, ünlü-ünsüz ses ilişkileri, hece ve söz yapısı, parmakların kuvvet, yetenek ve işleklikleri göz önünde bulundurularak üretilen ‘F klavye’ bu özellikleri bakımından Türkçeye uyduruk ‘Q klavye’den çok daha uygundur.