Programlama için Problem, Algoritma ve Akış Şeması Nedir

Programlama için Problem, Algoritma ve Akış Şeması Nedir

Programlamaya giriş, problem nedir? Algoritma nedir? Akış şeması nedir? sorularını cevaplandıracağız. Programlama aslında hayatın içinden günlük sorunları kodlama dilinde yazarak çözümlere kavuşturmaktır. Yapılan yazılım illa bir ihtiyaca cevap vermek zorunda değil. Tamamen eğlence içinde yapılabilir. Oyunlar buna en iyi örnektir.

Problem Nedir

  • Problem, çözülmesi gereken sorun ya da aşılması gereken engel anlamına gelir.
  • Problem ulaşılmak istenen sonuca ulaşmayı engelleyen veya güçleştiren unsurlara denir. Bir engele veya çözülmeyi bekleyen herhangi bir konuya problem diyebilmemiz için birden fazla çözüm yolu olmalıdır.

Problemleri Nasıl Çözeriz

  • Günlük hayatta karşılaştığınız problemler nelerdir?
  • Nasıl çözüm yolları buluyorsunuz?
  • Problemi Tanımla
  • Problemi Analiz Et
  • Fikir Üret
  • Planla
  • Gerçekleştir
  • Başarıya Ulaş

Bilgisayarlar’da Durum Nasıl

Bilgisayarlar da problemleri tıpkı bizler gibi çözmeye çalışır. Kullanıcı tarafından kendisine verilen komutlar adım adım uygulayarak problemin çözümüne ulaşır.

Kullandığımız yazılımların tamamı «kod» adı verilen bilgisayarın anlayacağı dilde yazılmış özel komutlardan oluşur.

Bu kodlar bilgisayar yazılımcıları tarafından yazılır.

Kodlama Algoritması

Kullanıcı tarafından verilen komutları yerine getirmek için yazılan yazılımlarında öncelikle planlama aşaması yapılır. Planlama aşamasında belirlenen en temel algoritma planı olan “akış şeması” kullanılır.

Tanımlamak gerekirse;

Bir problemin ya da durumun çözümü için çözüm adımlarının tasarlanmasına algoritma denir. Adımları tasarlarken kullanılan adımların şekillendirilmesine “akış şeması” denir.

Örnek Çalışma

Klavyeden girilen iki sayıyı toplayıp ekrana yazdıran programın akış  şemasını çizeceğiz. Önce algoritmasını yazalım.

Adım 1: Başla

Adım 2: İlk sayıyı gir.

Adım 3: İlk sayı = A

Adım 4: İkinci sayıyı gir.

Adım 5: İkinci sayı = B

Adım 6: İki sayıyı topla (A+B)

Adım 7: Sonucu ekranda göster.

Adım 8: Bitir.

Örnek çalışma çözümü