XML (Extensible Markup Language) Nedir Amaçları Nelerdir

XML (Extensible Markup Language) Nedir Amaçları Nelerdir

XML İngilizce eXtensible Markup Language kelimelerinin baş harflerinden bir araya getirilmiş bir kelimedir. Kelimenin Türkçe karşılığı ise Genişleyebilir Anlamlandırma Dili olarak çevrilir. XML, elektronik iş sistemleri, bankacılık, finans, sağlık, eğitim, ulaşım, otomotiv sektörleri gibi bir çok alanda, kısacası bilişim dünyasıyla ilgili olan her sektörde giderek daha fazla kullanılmaktadır. HTML’ye benzerlik gösteren bu dil HTML’deki yapının aksine XML’de kullanılacak olan tag’ler önceden tanımlı değildir.Yani bir XML dökümanının yapısı tamamıyle kullanıcı tarafından oluşturulur.Verinin tarif edilmesi için DTD adı verilen yapılar kullanılmaktadır.XML ve DTD’nin birlikte kullanılması ile dökümanlar kendini tarif eden bir yapı halini alırlar.

XML’in Tasarım Amaçları:

XML tasarlanırken düşünülen birçok düşünce var. W3C’nin birleşip ortaya çıkardığı 10 temel XML’in tasarım amacı şunlardır:

1- XML internet üzerinde çalışabilmelidir.
2- XML neredeyse tüm uygulamalar tarafından desteklenmelidir.
3- XML SGML ile uyumlu olmalıdır.
4- XML üreten programlar oldukça kolay olmalıdır.
5- XML’de opsiyonel özellikler minumum olmalı veya hiç olmamalıdır.
6- XML dökümanları okunabilir ve açık olmalıdır.
7- XML tasarımı tek bir firma bu işi ele almadan acilen hazırlanmalıdır.
8- XML tasarımı biçimlendirilmiş ve kısa olmalıdır.
9- XML dökümanlarının yaratılması çok kolay olmalıdır.
10- XML dökümanlarında anlam belirsizlikleri olmamalıdır.

XML’in Gerçek Yaşamda Kullanıldığı Alanlar ise; Veritabanları depolamak, Belgeleri yapılandırmak, Vektörel grafikleri depolamak, Çoklu ortam sunumlarını tanımak, Kanalları tanımlamak, Yazılım paketlerini ve bunların iç bağımlılıklarını tanımlamak, Web üzerinde uygulamalar arasında XML tabanlı iletileri kullanarak açık ve genişletilebilir bir yöntemle haberleşmek, E-posta ile elektronik kartvizit göndermek, Finansal bilgi alış-verişinde bulunmak, iş tanımları ve özgeçmişleri iletmek, Web’deki matematik formülleri ve bilimsel içeriği biçimlendirmek, Moleküler yapıları tanımlamak, DNA, RNA ve protein sırası bilgisini kodlamak ve görüntülemek, Evrim teorisini kodlamak, Astronomi bilgisini iletmek, Müzik notaları yazmak, Taşıma hizmeti için yol bilgisini depolamak ve Yasal belgeleri toplamak elektronik ortamda iletmek gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Yorumlar

Yorumunuzu Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.