Photoshop Toolbar Menüsündeki Araçlar Ne İşe Yarar

Photoshop Toolbar Menüsündeki Araçlar Ne İşe Yarar

Toolbar’daki araçların ne işe yaradığını tam olarak bilmek, tüm süreç boyunca gerek daha olumlu çalışmalar gerekse zaman açısından artı yönde fayda sağlıyor. Birden fazla seçeneği olan araçlara ise 1-2 sn. basılı tutarak alt seçeneklerine ulaşılıyor. Fare aracını kullanmadan o aracın bir alt menüsüne ulaşmak için ‘Shift’ tuşuna basılı tutarak kısayol tuşuna tıklanabilir. Örneğin kare seçim aracı için klavyeden ‘M’ tuşuna basıldığında kare formatta seçim yapılırken, ‘Shift+M’ kombinasyonu ile bir alt kademe olan dairesel seçim aracı aktif hale getirilebiliyor.

Photoshop Toolbar Araçları

Move Tool (V): Seçilen bir alanı veya Layer (Katman)’ı taşımanıza yarar. Otomatik seçim özelliği olduğu gibi görselin üzerindeyken sağ tuşa basıldığında hangi katmanda olduğunuzu da belirtir.

Marquee Tools (M): Seçim araçlarıdır. 4 alt grubu bulunur.

Rectangular Marquee Tool: Kare ve dikdörtgen seçim aracıdır. Shift tuşuna basılı tutulduğunda en ve boy orantısı korunarak seçim alanı açılır.

Elliptical Marquee Tool: Elips ve dairesel formatta seçim alanları açar. Shift tuşu ile açılırsa tam yuvarlak bir daire elde edilir.

Single Row Marquee Tool: Tek piksel olarak yatayda seçim yapmanızı sağlar.

Single Column Marquee Tool: Tek piksel olarak dikeyde seçim yapmanızı sağlar.

Lasso Tool (L): Çalışmanız üzerinde gelişigüzel, serbest seçim yapmanızı sağlar. Diğer adı da kement aracıdır. Seçim esnasında aracın sağ tuş özellik menüsünde çeşitli seçim özellikleri bulunur.

Polygonal Lasso Tool: Polygonal Lasso Tool normal Lasso Tool’un biraz daha gelişmiş halidir. Fare ile seçim yapılarak alan oluşturulabilir.

Magnetic Lasso Tool: Photoshop’un renk katmanlarını ayırarak otomatik seçim yapmanızı sağlar. Profesyonel dekupe işlemlerinde pek tercih edilmez.

Magic Wand Tool (W): Görsel üzerinde benzer renk ve tonları seçmeye yarar. Tolerans değeri artırılıp azaltılarak seçim alanı genişletilebilir. Ortalama tolerans değeri 32’dir.

Quick Selection Tool: Bu seçim aracı da Magic Wand ile aynı görevi yaparken, daha ağırlıklı olarak benzer ton ve renk değerlerini seçer. Yuvarlak fırçası ile keskin renk değerleri geçişinde başarılı sonuçlar verebilir.

Crop Tool (C): Fotoğraf yada herhangi bir çalışma üzerinde istenilen alanı seçerek geri kalanını atma işlemini yapar. Alan seçimi yapıldıktan sonra enter’la kesme işlemi gerçekleşir. Kullanıcının istediği piksel ve boyut ölçülerinde de kırpma işlemi yapılabilir.

Slice Tool (K): Dilimleme aracıdır. Çalışma üzerinde istenilen alanlarda dilimler yaratmanızı sağlar. Genelde Photoshop ile web sitesi arayüz tasarımlarında sıkça kullanılır. Slice Select Tool: Dilimleri seçmeye yarar.

Spot Healing Brush Tool (J): Doku taşıma ve bozuk yüzeyleri düzletme amaçlı kullanılır. Çalışma mantığı, tıklama yapılan bozuk ya da doku kopyalanacak alana en yakın renk ve doku bölgesini alarak kopyalar.

Healing Brush Tool: Son yıllarda çok fazla kullanılan Re-Touch mantığını kullanarak doku kopyalama işlemini yapar. Alt tuşuna basılı iken seçilmiş olan dokuyu alarak istenilen alana taşır. Her işlem sonunda taşınan doku ile zemin rengini karşılaştırarak en uygun sonuca çeker.

Patch Tool: Path işlemi yaparak bozuk alanları temizleyen araçtır. Belirli bir alandan alınan path dokusunu hasarlı alana taşır.

Red Eye Tool: Kırmız göz filtresi. Fotoğraf sorunu olarak da bilinen kırmızı gözbebeklerini düzelterek normal renk tonuna dönmesini sağlar.

Brush Tool (B): Fırça ile boyama aracı. İstenilen bölgeyi dileğiniz renk ile boyar. Yumuşak kenarlı hat şeklinde boyama yapabilir.

Pencil Tool: Kalem çizim aracı. Fırça ile çizilmeyen alanları daha keskin kenarlı ve ince şekilde pencil tool ile boyayabilirsiniz.

Replacement Tool: Seçilen renk modu ile çalışmadaki belirli bir alanı boyamanızı sağlar.

Clone Stamp Tool (S): Doku kopyalama aracıdır. Alt tuşu ile seçilen alandaki dokuyu aynı şekilde hedef noktaya taşır. Healing Brush’daki gibi alt zemin rengini almaz, direkt dokuyu kopyalar. Fotomontaj ve manipülasyon işlemlerinde sıkça kullanılır.

Pattern Stamp Tool: Hafızaya alınmış şablon dokuları görsel üzerine taşıyarak doku (pattern) kopyalama işlemi yapar.

History Brush Tool (Y): Boyanmış ya da herhangi bir işlem yapılmış alanı lokal olarak geri boyar. Örneğin re-touch yapılmış bir görselde bu araç vasıtası ile sadece gözlerdeki boya geri alınabilir.

Art History Brush Tool: Kullanılan seçili alandaki farklı boyama stillerine bakıp onları taklit ederek, fırça etkisiyle boyama yapar.

Eraser Tool (E): Silgi aracı. Görsel ya da çalışma üzerinde seçili layerdaki görüntüyü siler.

Background Eraser Tool: Arka plan rengini silerek görseli transparan haline getirir.

Magic Eraser Tool: Tek tıklama ile görsel üzerindeki o renk tonuna en yakın tüm alanları siler.

Gradient Tool (G): Dolgu geçişi yapmaya yarar. İki ya da daha çok rengin birbiri arasında yumuşak geçiş yaparak seçili alanının boyanmasını sağlar. Çeşitli dolgu geçiş efektleri vardır.

Paint Bucket Tool: Boya kovası adı verilen bu araç ile seçilen alan foreground yani ön plan rengi ile boyanır.

Blur Tool (R): Görsele dışa doğru belirsizlik hissi verir. Flulaştırma da diyebiliriz.

Sharpen Tool: Görsele dışa doğru keskinlik hissi verir. Çok fazla keskinleştirilen görsel bozulma tehlikesi ile karşı karşıya gelecektir.

Smudge Tool: Çalışmada görselin rengini dağıtmak, renkleri birbirlerine karıştırmak ve leke hissi verir.

Dodge Tool (O): Görselde aydınlanmış ve ışıklandırılmış alanları sağlar.

Burn Tool: Çalışmada koyulaşmış kararmış alanları sağlar.

Sponge Tool: Görselin renk doygunluğunu azaltarak, çoğaltmaya karar verir.

Pen Tool (P): De-kupe işlemi denilince akla ilk gelen araç olan pen aracıdır. Dilediğiniz noktaya tıklayarak seçim alanınızı belirleyebilirsiniz. Etkili ve keskin net sonuçlar elde edilir.

Freeform Pen Tool: Özgür bir form ile seçim yapmanıza olanak sağlar. Add/Delete Anchor

Point Tool: Çizim path’i üzerine nokta ekleme/ çıkartma işlemine yarar.

Convert Point Tool: Çizim noktalarının convert edilmesini sağlar.

Text Tool (T): Yazı yazma aracıdır. Doküman veya fotoğraf üzerine yazı yazmayı sağlar. Keskinlik ve yumuşak kenar ayarları ile kenar keskinlik değerlerini de değiştirebilirsiniz.

Vertical Type Tool: Dikey olarak yazı yazımını sağlar.

Horizantal/Vertical Mask Tool: Yatay ve dikeyde maske modunda yazı yazımını sağlar. Yazısı bitmiş alan seçili bir hal alır.

Path Selection Tool (A): Görsel üzerinde herhangi bir yerde seçim yaptığımız path alanını seçmeye yarar.

Direct Selection Tool: Çalışmadaki herhangi bir path ya da diğer bir çizim alanında belirli bir noktayı direkt olarak seçer.

Rectangle Tool (U): Path olarak kare çizim aracı. Bu araç kullanılırken yeni bir layerda kullanılmalıdır.

Rounded Rectangle Tool: Kenarları yuvarlak kare çizim aracı.

Elipse/Polygon/Line Tool: Elips, poligon ve çizgi çizim aracıdır.

Custom Shape Tool: Varolan veya sonradan yüklenen shape’leri çizmeye yarar. İnternetten farklı shape dosyalarını ücretsiz indirebileceğiniz gibi kendi shape’lerinizi de yapabilirisiniz.

Notes/Audio Annotation Tool (N): Dokümanınıza notlar ve sesli mesajlar eklemeye yarar. Bu not ve sesler sadece PSD formatında geçerlidir.

Eye Dropper/Measure ve Count Tool(I): Damlalık ile istenilen alanlardan renk örneği alabilirisiniz. Cetvel ile iki mesafe arasında uzaklığı ölçebilir ve sayma aracı ile çalışma alanınız içerisine sırasıyla numaralar yerleştirebilirsiniz.

Hands Tool (H): Ekrana sığmayacak şekilde büyültülen çalışmalarda, görünmeyen yerlere ulaşmak için kullanılır.

Zoom Tool (Z): Görüntüyü büyütüp/küçültmeye yarar.

Quick Mask Mode (Q): Hızlı maskeleme yapmaya ve ya maskeden çıkartmaya yarar.

Change Screen Mode (F): Ekran görüntü modunu değiştirir.