PHP ile Form Yapma Kodu

PHP ile Form Yapma Kodu

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) bir web programlama dilidir. PHP, HTML içine yerleştirilebilen bir dil olarak tasarlandı ve çoğunlukla web uygulamalarının yönetiminde kullanılır. Örneğin, bir web sitesinde kullanıcı girişlerini doğrulamak, veritabanından veri çekmek veya bir formu işlemek için PHP kodları kullanılabilir. PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) bir web programlama dilidir. PHP, HTML içine yerleştirilebilen bir dil olarak tasarlandı ve çoğunlukla web uygulamalarının yönetiminde kullanılır. Örneğin, bir web sitesinde kullanıcı girişlerini doğrulamak, veritabanından veri çekmek veya bir formu işlemek için PHP kodları kullanılabilir.

<form action="form_action.php" method="post">
  <label for="name">Name:</label><wp-br>
  <input type="text" id="name" name="name"><wp-br>
  <label for="email">Email:</label><wp-br>
  <input type="email" id="email" name="email"><wp-br><wp-br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form> 

paylaştığımız kodda bir “name” ve “email” alanı içeren bir form oluşur. Formun “action” özelliği, formun gönderildiği sayfayı belirtir. ilgili form “form_action.php” sayfasına gönderilecektir. Formun “method” özelliği, form verilerinin nasıl gönderileceğini belirtir.  kodumuzda “post” metodu kullandık, ancak “get” metodu da kullanılabilir.

Formda bulunan alanlar; “input” etiketleri ile oluşturulur. “type” özelliği alanın türünü belirtir. Örneğin, “text” türü bir metin alanı, “email” türü bir e-posta alanı oluşturur. “label” etiketi alan için bir etiket oluşturur.

Formu göndermek için, kullanıcı “submit” düğmesine tıklar. Düğmenin “value” özelliği, düğmenin görüntülenecek yazısını belirtir.

Bu örnekte oluşturulan formun HTML kodu, tarayıcıda aşağıdaki gibi görünecektir:

Name: [ ]
Email: [ ]
[Submit]