Direnç Nedir Direnç Değerleri Nasıl Hesaplanır

Direnç Nedir Direnç Değerleri Nasıl Hesaplanır

Direnç Nedir? Direnç Hesaplaması Nasıl Yapılır, çzöümlü örneklerle detaylı bir şekilde göstereceğiz. Direnç, bir iletken üzerinden geçen elektrik akımının karşılaştığı zorlanma olarak tarif edilebilir. Direncin birimi Ohm (Ω)’dur. Dirençler, devreden geçen akımı sınırlayarak belli bir değerde tutmaya yararlar. Bunun dışında devre elemanlarının üzerlerinden yüksek akım geçmesini önleyerek onları korurlar. Farklı değerlerde dirençler mevcuttur. Bu değerleri direnç üzerindeki renklerine bakarak anlayabiliriz. Bunun için aşağıdaki hesap tablosuna bir göz atalım.

Direnç Değeri Nasıl Hesaplanır

Dirençlerin üzerinde çeşitli renkler vardır ve bu renklerin her biri bir sayıyı temsil eder. Bu sayı değerlerine bakarak direncin değerini hesaplayabiliriz.

Öncelikle ilk iki rengi ifade değer sayı değerlerini yan yana yazdıktan sonra üçüncü rengin sayı değeri kadar “0” ekliyoruz. Oluşan bu değer bize ohm (Ω) cinsinden direncin değerini veriyor.

Direnç Hesaplama Örneği verecek olursak;

220 ohm luk direnç bu değerden %5 fazla ya da eksik olabilir!

Direnç yukarıdaki resimdeki gibi 4 renk ise bu renkler üzerinden hesaplama yapacağız. İlk 2 renk katsayıyı, 3. Renk çarpanı, 4. Renk ise toleransı göstermektedir. Tablodan baktığımızda Kırmızı (2), Kırmızı(2), Kahverengi(10), Altın(%5) göstermekte. O zaman 22×10=220 ohm direnç

1000 ohm (Ω) = 1 kilo ohm (kΩ)

Truncu (3), Truncu (3), Kahverengi (1), Altın(%5)

33 x 101 = 330 Ω