Photoshop Camera RAW Özelliği Nasıl Kullanılır

Photoshop Camera RAW Özelliği Nasıl Kullanılır

Adobe Photoshop’un RAW formatlı fotoğrafları işlemek için geliştirdiği mini bir program olan Camera RAW özelliğini inceleyeceğiz. Bu mini program sayesinde bir çok ince ayarı yapabilme imkanına sahibiz. Programın kullanışlı özelliklerinden biri yaptığınız ayarları kaydedip benzer fotoğraflarda kullanabilmenizdir. Bunun yanı sıra çok sayıda fotoğrafı aynı anda işleyebilirsiniz. Fotoğraf makinesi modellerine göre camera raw görüntülerini farklı formatlardan oluşur. Çıktı olarak verilen bu formatlar için farklı derleyiciler gerekebilir. Adobe Photoshop Camera Raw pek çok fotoğraf makinesi modelini desteklemektedir.

Renk ayarlamalarını Temperature, Tint, White Blance, Exposure, Contranst, Highlights, Shadows, Whites, Blacks, Clarity, Virance, Saturation gibi renk ayarlarını barındırıyor. Ana ekran üzerinde bu ayarları yapabilir ve diğer kontrolleri kullanarak sonuçlar üzerinde ince ayarlar yapabilirsiniz.

Örnek Çalışma:

Örnekteki Resim:

Çalışmanın Son Hali:

Camera Raw’da görüntü ayarlama sekmeleri:

Basic (Temel): Beyaz dengesini, renk doygunluğunu ve tonları ayarlayın.
Temperature: Sıcaklık
Tint: Renk Tonu
White Blance: Beyaz Dengesi
Exposure: Poz
Contranst: Kontrast
Highlights: Vurgular
Shadows: Gölgeler
Whites: Beyazlar
Blacks: Siyahlar
Clarity: Berraklık
Virance: Titreşim
Saturation: Doygunluk

Tone Curve (Ton Eğrisi): Parametrik eğri ve Nokta eğrisi kullanarak tonların ince ayarını yapın.

Detail (Ayrıntı): Görüntüleri netleştirin veya paraziti azaltın.

HSL / Grayscale (Gri Tonlama): Ton, Doygunluk ve Işıklılık ayarlamalarını kullanarak renklerin ince ayarını yapın.

Split Toning (Tonlamayı Böl): Tek renkli görüntüleri renklendirin veya renkli görüntülerle özel efektler oluşturun.

Lens Corrections (Mercek Düzeltmeleri): Fotoğraf makinesi merceğinin neden olduğu kromatik aberasyonu, geometrik deformasyonları ve vinyet oluşumunu giderin.

Effects (Efektler): Film greninin benzetimini yapın veya kırpma sonrası vinyet uygulayın.

Camera Calibration (Fotoğraf Makinesi Kalibrasyonu): Bir fotoğraf makinesinin görüntü sensörü davranışını dengelemek amacıyla renk tonlarını düzeltmek ve nötr olmayan renkleri ayarlamak için fotoğraf makinesi profillerini raw görüntülere uygulayın.

Presents (Hazır Ayarlar): Görüntü ayarlama kümelerini hazır ayarlar olarak kaydedin ve uygulayın.

Snapshots (Anlık Görüntüler): Düzenleme işlemi sırasında istediğiniz zaman, durumunu kaydeden bir fotoğrafın sürümlerini oluşturun.

Photoshop Camera RAW İle Fotoğraflar Nasıl Düzenlenir Videolu Anlatım