LDR Işık Sensörü Nedir

LDR Işık Sensörü Nedir

LDR (Light Dependent Resistance) değişen ışık şiddetlerine göre değeri ters orantılı şekilde değişen bir dirençtir. Bu özelliği sayesinde devre üzerinde optik bir sensör olarak kullanılmaktadır. Işık şiddeti arttıkça direnç değeri düşer, ışık şiddeti azaldıkça direnç değeri artar. LDR, İngilizce Light Dependent Resistance kelimelerinin baş harfleri bir araya getirilerek oluşturulmuş bir kelimedir. Işığa Bağlı Direnç anlamına gelir. Tanımlarda her ne kadar diren desek de aynı zamanda pasif bir sensördür. Ortamdaki ışığa bağlı olarak dahil edildiği elektrik devresini tetikler. Eğer bir devrede veya sistemde LDR’nin kullanıldığını görüyorsanız orada ışığa duyarlı bir tepki oluşacağını veya en azından ışık seviyesinin kontrol edildiğini düşünebilirsiniz. LDR günlük hayatımızda oldukça yer alan bir devre elemanıdır. Aydınlatma sistemleri başta olmak üzere sokak lambaları, gece lambaları, kumanda sistemleri günlük kullanımlara en iyi örneklerdir. LDR aynı zamanda endüstride optik sensör olarak yer alır.

Makalede Neler Var?

LDR Light Dependent Resistance) Çalışma Prensibi

LDR Çalışma Prensibi

LDR, daha öncede bahsettiğimiz gibi ışığa duyarlı bir devre elemanıdır. Üzerine düşen ışık şiddeti ile ters orantılı bir çalışma prensibine sahiptir. Yani sensörün üzerine düşen ışık şiddeti arttıkça direnç değeri azalır, ışığın şiddeti azaldıkça üzerindeki direnç değeri de aynı orantıda artar. LDR’ler sahip oldukları direnç değerlerinin değişmesi ile bir anahtarlama görevi görürler. Başka bir açıdan bakacak olursak bir optik sensör görevi de görmüş olurlar. LDR devre elamanlarının dezavantajlarından biride belli bir ısının üzerine çıkıldığında bozulmalarıdır. Maksimum 60 °C sıcaklığa kadar dayanabilen bu elemanlar güneşi baz alarak yapılacak çalışmalarda mutlaka ısı yalıtımı gibi bazı tedbirler alma ihtiyacı gerektirir.

LDR Sembolü

LDR Sembolü

LDR Motor Kontrollü Örnek Devre

LDR İç Yapısı