Nginx Web Server Gzip Nasıl Etkinleştirilir

Nginx Web Server Gzip Nasıl Etkinleştirilir

Nginx Web Server Gzip etkinleştirme kodları, Nginx nasıl aktif edilir. Gzip aktivasyonu sitenizdeki dosyaların sıkıştırılarak küçültülmesini ve bu sayede daha hızlı açılmasını amaçlamaktadır. Sunucu ayarlarınızı düzenlenerek HttpGzipModule aktif etmeniz gerekiyor. Böylece Siteniz daha hızlı açılacak ve yavaşlıktan dolayı yaşanan ziyaretçi kaybı önlenecektir. Bu hızlanmanın arama motorlarında da etkisini göreceksiniz. Hızın arama motorlarında doğrudan sıralamaya etkisi bulunuyor. İlk önce sunucunuz da Gzip aktif mi ve hangi Web servere kullanıyorsunuz sorularına cevap aramanız gerekiyor.

Sunucuda Gzip Aktif mi Kontrol Etme

Web Server’ınızda Gzip aktif mi nasıl anlayacaksınız onu anlatacağız. Bu bilgiyi bize veren tek satırlık bir kod bulunuyor. Bir PHP dosyası oluşturun ve aşağıdaki kodu kopyalayın, dosyanın adını phpinfo.php şeklinde kaydedin ve sunucunuza atıp çalıtırın açılan sayfada gzip compression bölümünün karşısında enabled yazıyorsa aktif disabled yazıyorsa pasif konumdadır.

<?php phpinfo(); ?>

Server API bölümünün karşısındaki bilgi Web Server’ınız hakkında bilgi verir. Sunucunuzun Nginx alt yapısını kullandığına emin olduysanız şimdi sıra yapmanız gereken değişikliklere geldi.

Gzip Aktif Etmek için Yapılaması Gerekenler

Bunun için yapmanız gereken 3 adım bulunuyor. Bunlar sırası ile şu şekilde;

1. Adım: /etc/nginx/nginx.conf yolunu izleyip aşağıdaki kodları ekleyiniz.

gzip on;
gzip_comp_level 2;
gzip_http_version 1.0;
gzip_proxied any;
gzip_min_length 1100;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_types text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
# Disable for IE < 6 because there are some known problems
gzip_disable "MSIE [1-6].(?!.*SV1)";
# Add a vary header for downstream proxies to avoid sending cached gzipped files to IE6
gzip_vary on;

2. Adım: SSH ile sunucunuza bağlanın ve aşağıdaki komutu uygulayın

service nginx restart

3. Adım: Gzip aktif etmiş oldunuz. Sitenizde kullanabilmek için .htaccess şu kodları ekleyin

<ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>