Sanal Tehdit Artıyor

Sanal Tehdit Artıyor

IBM’nin hazırladığı rapora göre sanal ortamda kişisel bilgilere karşı tehdit hızla büyüyor. Buna karşılık sadece çok güvenli bir sistemin yanı sıra kullanıcılarda iş düşüyor.

IBM Internet Security Systems X-Force tarafından hazırlanan “2008 Yarıyıl Eğilim İstatistikleri” raporuna göre, sanal dünyadaki tehditler artıyor, güvenlik açıkları çoğalıyor.

Raporda, sanal dünyada suç işleyen kişilerin, güvenlik açıklarından yararlanmayı sağlayan yeni otomasyon tekniklerini ve stratejilerini bugüne değin hiç olmadığı kadar hızlı bir biçimde benimsemeye başladıkları belirtildi.

Tarayıcılarla bağlantılı olan çevrim içi istismar örneklerinin yüzde 94’ünün, güvenlik açıklarının resmi olarak açıklanmasından sonraki 24 saat içinde meydana geldiği kaydedilen raporda, sıfırıncı gün saldırıları (zero-day attacks) olarak bilinen bu saldırıların, kişilerin sistemlerinde onarılması gereken bir açık olduğunu fark etmeden önce internette yer almaya başladığı ifade edildi.

Raporda, 2008’in ilk 6 ayı boyunca web tarayıcılarına yönelik saldırıların yaklaşık yüzde 78’inin tarayıcı eklentilerini hedef seçtiği ifade edilerek, bir defaya mahsus olarak yapılan “manuel” saldırıların yerini, giderek otomatik ve büyük çaplı saldırıların aldığı, ortaya çıkarılan güvenlik açıklarının yarısından fazlasının WEB sunucusu uygulamalarıyla bağlantılı olduğu vurgulandı.

2007 yılının karmaşık, istenmeyen e-postalarının (görüntü tabanlı veya dosya eki biçiminde istenmeyen e-posta gibi) neredeyse tamamen ortadan kalktığı, bunların yerini basit, istenmeyen URL e-postalarının aldığı kaydedilen raporda, şu anda kullanılan istenmeyen e-postaların yaklaşık yüzde 90’ının istenmeyen URL e-postası olduğu bildirildi.

Raporda, Rusya’nın, “istenmeyen e-postaların çoğunun kaynak ülkesi olma” özelliğini hala koruduğu, dünya genelinde dolaşımda olan istenmeyen e-postaların yüzde 11’inin Rusya, yüzde 8’inin Türkiye ve yüzde 7,1’inin ise ABD kökenli olduğu belirtildi.

Raporda,finans kuruluşlarının, internet dolandırıcılarının ilk 20 hedefinin 18’ini oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.