CEP TELEFONLARININ TAMİR SÜRESİ

CEP TELEFONLARININ TAMİR SÜRESİ

Cep telefonunuz arızalandı ve servise verdiniz ve günlerce geri gelmedi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, malın tamir süresinin en fazla 30 iş günü olduğunu, Ayrıca fabrika hatası olan problemlerin bile bize ödetildiğini biliyormuydunuz.

  Arızalanan cep telefonlarının servislerde uzun süre bekletilmeleri nedeniyle tüketiciler mağduriyet yaşamaktadır, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 13. maddesinde öngörüldüğü üzere malın tamir süresinin en fazla 30 iş günü olduğunu biliyormuydunuz ”Satarken ürününü öven firmalar, satış sonrası hizmetleri reddederek suç işlemektedirler” Türkiye’yi ”tatlı pazar” olarak gören üretici firmaların bir çok satış ofisi açmalarına rağmen servis ağlarını kurmakta ihmalkar davranmaktadırlar, gerekli yedek parça stokunu oluşturmayarak arızalanan parçaları kullanıcı hatası diyerek tüketicilerden karşılanmaktadır.

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, satış sonrası gerekli hizmetleri vermeyen firmalara yaptırım uygulaması, tüketicilerin de bu konuda yaşadıkları hak ihlallerini gidermek için Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurmaları çağrısında bulundu.

  Toplumu bu konuda duyarlı davranmaya çağırıyoruz böylece haklarını bilen tüketimi doğru yapan bir topluluk olarak ülkeye verilen milyarlarca dolar zararın önüne geçmiş olacağız.