Geçmiş Yıllarda Geleceğe Nasıl Bakılıyordu

Geçmiş Yıllarda Geleceğe Nasıl Bakılıyordu

Geçmiş zamanlarda yaşadığımız şu günler için nasıl tahminler yapılıyordu. Sanayi devriminin ardından hızla gelişen ve değişen teknoloji nedeniyle iki kuşak birbirinden çok farklı hayatlar yaşamaktadır. Günümüzde sık sık geleceğe dahir olacaklar hakkında tahminler yürütülmektedir. İnsanların uçabileceği, uzaya yolculuk yapabileceği, karadelikler ve solcan delikleri ile milyonlarca yılda gidilebilecek mesafelerin kısaltılacağı, yaşlılığın durdurulacağı ve hastalıkların sıfıra indirilmesi gibi daha pek çok tahmin bulunuyor. Peki geçmişte yaşan insanlar bu günler için ne diyorlardı.

2000’li Yılında dünya nasıl olacak?

– Gelecek nesiller saatte 1600 kilometre yol gidecek tayyarelere binecek.
– Her ailenin radyo ile sinemayı birleştiren bir televizyon cihazı bulunacak.
– Havai şimendiferler işleyecek.

FEN gittikçe ilerliyor, Her gün insan emeğini koylaylaştıran, yorucu işleri insan ellerinden alıp makine ye bırakan icatlar çıkıyor Bu gidişle istikbaldeki yaşayışımız ne suret kespedecek? Gelecek nesiller saatte 1600 kilometre yol gidecek, 2700 metreye yükselecek tayyarelere ve her yüz kilometrede ancak 3,5 litre benzin yakarak gene saatte 140 kilometre yapacak otomobillere bineceklerdir. Türkiye’de, her ailenin radyo ile sinemayı birleştiren bir televizyon cihazı bulunacaktır.

Yeryüzünü esaslı vazifesi olan buğday yetiştirmeye tamamı ile hasredebilmek için şimendıferler havai hatla gökyüzünde işleyecektir. Yiyeceğimizin tamamı ise suni, kimyevi ve basit olacak, hap olarak alınacaktır.

İşte 2000 senesi için yapılan tahminler hep böyle, Cenabıhakka şükreddim ki biz bugün vitamin, protein. vesaireyı hap halinde değil, cilt» pirzola, imam bayıldı ve ayva kompostosu olarak almaktayız.

“Akşam” (25 Eylül 1934)