Transistör Nedir Transistörlerin Çalışması

Transistör Nedir Transistörlerin Çalışması

Transistör küçük elektrik sinyallerini yükseltmek veya anahtarlamak amacıyla kullanabileceğimiz bir yarı-iletken devre elemanıdır. 3 veya daha fazla bacağı bulunan transistörün bacaklarından birisine uygulanan elektrik sinyali ile diğer bacakları arasındaki elektrik akımını kontrol edebiliriz.

Transistör Nasıl Çalışır

En basit yarı-iletken devre elemanı diyottur. Transistörlerin çalışma mantığını daha iyi anlayabilmek için ilk olarak akımın yalnızca tek bir yönde akmasını sağlayan devre elemanı olan diyotu bir inceleyelim.

Diyotun İç Yapısı

Bir diyot, iki farklı şekilde kutuplanabilir. Yukarıdaki görselde de gördüğümüz şekilde diyotun anot ucuna pozitif, katot ucuna da negatif bir gerilim uygulanması durumuna ileri kutuplama ismi verilir. İleri kutuplanmış bir diyotun anot ucundan katot ucuna akım geçişi olur.  Gerilimlerin yerleri tam tersine çevrildiğinde ise diyot ters kutuplama durumundadır. Bu durumda diyot üzerinden akım geçmez.

Transistörün İç Yapısı

NPN ve PNP Transistörlerin Farkı

Temelde aynı işi yapsalar da, NPN ve PNP transistörlerin devreye bağlanış şekilleri ve kutuplanmaları için gerekli gerilimler terstir.

NPN transistörler, açık konuma getirilmeleri için pozitif baz akımına ihtiyaç duyarlar ve devrede yük ile negatif gerilim (GND) arasına bağlanırlar:

NPN tipi bir transistörün devreye bağlantısı

PNP tip transistörler ise iletime geçmek için negatif baz akımına ihtiyaç duyar ve yükün pozitif tarafına bağlanarak kullanılır:

PNP tipi bir transistörün devreye bağlantısı.