Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) Nedir

Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) Nedir

İngilizcede Augmented Reality olarqak bilinin dilimize Artırılmış Gerçeklik olarak çevrilen ve kısaca AG olarak kullanılan bu terim nedir ve arkasındaki teknoloji nasıl işlemektedir buna değineceğiz. Artırılmış gerçeklik çalışmaları pek çok sektörde yapılmaktadır. Günlük hayatımızda daha fazla yer kaplamaya başlayan bir teknolojidir. Artırılmış gerçeklik sanal gerçeklik kavramları birbiri ile karıştırılmaktadır. Akın görünseler de aslında çok farklı bir sistemdir.

Makalede Neler Var?

Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Arasındaki Farklar

Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik kavramları birbiriyle karıştırılabilmektedir. Bilgisayar tarafından oluşturulmuş sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik kavramları benzer öğeleri kullanan ancak gerçek ve sanal dünya arasında birbirinden farklı kavramlar olarak görülmektedir. Sanal gerçeklik sanal dünyayı temel alırken, artırılmış gerçeklik gerçek dünyayı temel almaktadır. Sanal gerçeklikte her şey hayalidir. Fakat artırılmış gerçeklikte sanal ile gerçek hayat birleştirilmiştir. Peki bu nasıl oluyor?

Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)

Artırılmış gerçeklik ortamlarında sanal ve gerçek nesneler birleştirilerek kullanıcılara uyum içerisinde sunulmaktadır. Bir başka ifadeyle artırılmış gerçeklik, gerçek dünyanın etkilenmesine neden olmadan, kullanıcıların gerçek dünya ile etkileşim halindeyken sanal nesnelerle de etkileşime girdiği bir sanal gerçeklik uygulamasıdır. askeri alanda, eğitim alanında, müze alanında, sağlık alanında, gezi alanında, tasarım alanında

Artırılmış Gerçeklikte Kullanılan Donanım (Hardware )

Donanım alt yapısı, kullanıcının AG teknolojisini tam olarak kullanabilmesi ve yazılımın uygulama aşamasında kendisine verilen görevi yapabilmesi için önemlidir. Artırılmış gerçekliğin dış ortamdan gelen veri ve görüntüleri alıp gerçek dünya ile birleştirme işlemi olduğu dikkate alınırsa her AG ortamı için bu verilere ulaşabilmenin yolu bazı donanımların kullanılmasını gerektirmektedir.

Artırılmış Gerçekliği Anlamak: AG sistemlerinin donanımsal anlamda gerçekleştirilmesi için algılayıcılar, işlemciler ve görüntüleyiciler olarak üç temel bileşene ihtiyaç duyulur. AG ortamları için ihtiyaç duyulan bileşenler, algılayıcılar için GPS ve kamera, görüntüleyiciler için tablet veya taşınabilir ekran , işlemciler için masaüstü veya mobil PC olabilir.

Artırılmış Gerçeklikte Kullanılan Yazılım (Software)

Artırılmış gerçeklik için öncelikle sanal ile gerçek ortamı bir arada yorumlayacak bir ara yüzey gerekmektedir ve çoğunlukla bu ara yüzey yazılım firmaları tarafından kendi tescilledikleri yazılım paketleri olarak piyasaya sürülmektedir. Bu yazılımlar, bazı araçlarla beraber tasarlanmaktadır. Yazılımlar genelde modelleme aracı, işaretçi üretim aracı, performans artırıcı motor aracı ve mobil uygulama aracı (HTML5, Cross Platform, Native, Hybrid vb.) isimleri altında gelmektedir.

Açık kaynak kodlu AG platformları
(Open source AR platforms)

AG uygulama geliştirme platformları
(AR application development platforms)