UPS Nedir, Nerelerde Kullanılır

UPS Nedir, Nerelerde Kullanılır

UPS İngilizce Uninterruptible Power Supply kelimelerinin baş harfleri bir araya getirilerek oluşturulmuş bir kelimedir. UPS yani Uninterruptible Power Supply’nin Türkçe anlamı ise Kesintisiz Güç Kaynağıdır. UPS cihazlar elektrikle çalışan cihazları ani yükselen veya düşen gerilimlerden korumak ve tamamen kesilmesi halinde belli bir süre çalıştırmaya devam edecek güç kaynağıdır. UPS’ler yapıları ile Statik UPS ve Dinamik UPS olmak üzere ikiye ayrılır. Statik UPS’ler de çalışma şekillerine göre OnLine UPS, Line Interactive UPS, Off Line UPS olmak üzere üçe ayrılır.

UPS özellikle hassas cihazlarda ve bilgisayarlarda kullanılır. Çünkü ani bir elektrik kesintisinde yaptığınız çalışmalar bir anda boşa gidebilir. Veya elektrik dalgalanmaları sonucunda verilerinizin depolandığı HDD veya benzeri diskleriniz yanabilir.

Statik UPS tanımı içine giren farklı çalışma prensiplerinin tamamında, genel olarak üç ortak temel unsurdan söz etmek mümkündür. Bunlar; şebekeden sağlanan AC enerjiyi doğrultarak akü grubuna ve eviricilere aktaran doğrultucu, akü grubundan ve doğrultucudan alınan DC enerjiyi tekrar AC enerjiye evirerek yüklere aktaran evirici ve bu işlemler için gerekli DC enerjiyi depolamak için kullanılan akü grubu’dur.

Dinamik UPS, isminde de anlaşılacağı gibi herhangi bir arıza durumunda yükü hareketli parçalarla besleyen UPS sistemleridir. Dinamik UPS’ler genelde yüksek güç uygulamalarında kullanılırlar ve bir alternatör grubu ile birlikte çalışırlar.

OnLine UPS, şebekede enerji olsun ya da olmasın yük sürekli olarak evirici üzerinden beslenir. Şebekede enerji olduğu sürece hem aküler şarj edilir, hem de şebeke ile aynı frekansta çalışan evirici yardımıyla yük beslenir. Şebekede kesinti olması durumunda aküden aldığı enerjiyi yüke aktarır. Yükün bu biçimde beslenmesi sırasında şebekeden veya aküden besleniyor olması UPS çıkış gerilim kalitesi ve sürekliliğini değiştirmemektedir. Son teknoloji ürünler hep OnLine UPS mantığı ile üretilmektedir.

UPS’ler yeri geldiğinde büyük önem kazanırlar. UPS’ler bilgisayarlar ve bilgisayar destekli otomasyon sistemlerinde, Bilgisayar destekli üretim ve ambalajlama tezgahlarında, tıbbi elektronik cihazlarda, hastanelerde, hava alanı aydınlatmalarında, hava trafik kontrol merkezlerinde, askeri radar sistemlerinde, haberleşme ve yayın kuruluşlarında, asansörlerde, elektronik kapılar, barkod cihazları, yazar kasalar, fotoğraf baskı cihazlarında CNC tezgahlarında, acil durum aydınlatma sistemlerinde kullanılır.