Akümülatör Nedir Akü Nerelerde Kullanılır

Akümülatör Nedir Akü Nerelerde Kullanılır

Akümülatör halk arasında daha çok Akü olarak bilinir. Aküler elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolar. Bu depolanan kimyasal enerjiyi ihtiyaç halinde elektrik enerjisi olarak geri veren cihazlardır. Akü genelde araçlarda kullanılır. Araçtaki görevi ise marş motorunu, ateşleme sistemini, doğru akımla çalışan tüm devreleri, ışık ve alıcıları beslemektir. Benzinli motorlarda kullanılan 12 voltluk akü, birbirine seri olarak bağlanmış altı adet elemandan meydana gelmiştir. Her birine hücre adı da verilir.


Aküler birbirine seri dört adet pozitif, beş adet negatif yüklü plakadan oluşur. Bu plakalar, kurşun-antimuan alaşımı petek üzerine, aktif maddelerin sıvanarak fırınlanmasından meydana gelir. Akünün içinde sülfirik asitle saf su karışımı olan elektrolit bulunur. Bu karışımın %39 asit, %61 sudan oluşur.  Akülerin en yaygın kullanım alanı araçlardır. Hemen hemen tüm taşıtlarda veya iş makinelerinde akü bulunur ancak tek kullanım yeri burası değildir. Elektrik enerjisinin depolanması ve gerektiğinde geri alınması kullanılması amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Kesintisiz enerji sağlamanın en ucuz yolu aküdür diyebiliriz.